Det går fremad med dansk økonomi

Gå direkte til lånesammenligning »

Låne sammenligning

I 2008 blev verden ramt af den største økonomiske krise siden Wall Street-krakket i 1929. Danmark oplevede ligesom resten af verden en økonomisk nedtur. Men nu tyder rigtig meget på, at Danmark igen er i fremgang.

Baggrunden for opsvinget

Det, der ligger til grund for optimismen omkring dansk økonomi, er Økonomisk Redegørelse, som for nylig blev offentliggjort af økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard. Denne redegørelse peger i høj grad på, at dansk økonomi befinder sig i begyndelsen af et opsving.

Dansk økonomi har oplevet seks kvartaler i træk med vækst og stigende beskæftigelse. Opsvinget kommer tydeligst til udtryk på arbejdsmarkedet, hvor den samlede beskæftigelse er steget siden midten af 2013. Det har ført til at 38.000 personer har fået job siden 2013, og i 2015 og 2016 forventer man, at beskæftigelsen stiger med henholdsvis 23.000 og 29.000.

En anden ting, der peger på fremgang på arbejdsmarkedet, er faldet i ledigheden. Siden 2012 er ledigheden faldet med 1,2 procentpoint fra 6 % i midten af 2012 til 4,8 % i april i år. Det store fald i ledighed sker højst sandsynligt både på grund af generel konjunkturfremgang, men også på grund af kontanthjælpsreformen.

Fremgang i ind- og udland

Det danske boligmarked har også oplevet en væsentlig fremgang. Fremgangen forventes at fortsætte og endda tage til i de kommende blandt andet på grund af de meget lave renter. De fortsat lave renter forventes at få boligpriserne til at stige med 4,5 % både i år og næste år, hvilket med stor sandsynlighed vil understøtte byggeri, da stigende boligpriser gør det mere attraktivt at bygge nyt.

Den stigende indenlandske efterspørgsel kommer også til at have en stor effekt på den tiltagende vækst, da investeringer og private forbrug vil sørge for at væksten fortsat stiger. Væksten i det private forbrug viser blandt andet, at der i dag er langt større sammenhæng mellem indkomst og forbrug hos danskerne.

I et lille land som Danmark, kræver en god økonomi selvfølgelig også, at økonomien i udlandet er i fremgang. Men i en række europæiske lande ser det også positivt ud økonomisk, hvilket vil hjælpe den danske eksport. Den forstærkede konkurrenceevne hos danske virksomheder skyldes svækkelsen af euroen, hvilket er med til at gøre vores varer billigere sammenlignet med varer fra lande uden for euroområdet.

Alle disse positive tendenser forventes at føre til en stigning i den danske BNP i både 2015 og 2016. I 2015 regner man med, at BNP vokser med 1,7 % og i 2016 forventes en vækst på 2 %, og derfor tyder alt på et opsving for dansk økonomi.